Na hranici života a smrti

Osobné vyznanie autora o svojom živote a svojom úsilí objektívne a nezaujato preskúmať tajomstvá ľudskej existencie...

€ 6.90